Wat is Tijd voor Toekomst?

Tijd voor toekomst is een beweging, een methode om het verschil te maken voor kinderen in Groningen. Groninger gemeenten, provincie, kennisinstellingen als RUG en Hanzehogeschool en aanbieders van lesprogramma’s werken samen met scholen om dit mogelijk te maken.  Ze vormen samen een netwerk om de aanpak en het gedachtengoed van Tijd voor Toekomst te delen, uit te dragen, belemmeringen weg te nemen, te ondersteunen en elkaar te helpen dit voor “hun” kinderen te bereiken.

Leren van elkaar

Tijd voor Toekomst brengt mogelijkheden en (lokaal) aanbod in beeld en laat scholen leren van elkaar. Daarbij is ondersteuning beschikbaar van de RUG en Hanzehogeschool. Scholen stellen zelf hun doelen. Tijd voor Toekomst werkt samen met hen om die te verwezenlijken.

Om eruit te halen wat erin zit.

 

Hoe werkt het?

Vanuit het programma Tijd voor Toekomst willen wij scholen helpen om hun aanbod voor kinderen te verbeteren, te verbeteren en te verrijken. Het kost immers tijd, menskracht en daarmee geld om zoiets op te zetten. Het komt boven op het reguliere aanbod dat een school toch al biedt. En vraagt daarmee ook extra capaciteit van mensen.

Vanuit Tijd voor Toekomst kan extra capaciteit geleverd worden. Mensen die weten hoe je zoiets aanpakt, dat eerder gedaan hebben en hoe je dat in een school succesvol kan opzetten.

Daarnaast is er vanuit Tijd voor Toekomst een breed netwerk van aanbod aan activiteiten voor kinderen. Het is immers aan de school zelf om te bepalen waar men op in wil zetten: Sport? Beweging? Cultuur? Gezondheid? Tijd voor Toekomst wil dit aanbod inzichtelijk maken.

Onze partners

Aansluiten bij Tijd voor Toekomst

Een aanvraag van een school voor ondersteuning in het kader van Tijd voor Toekomst loopt altijd via de betreffende gemeente. Scholen moeten daarom eerst in overleg met hun gemeenten. Eventuele aanvragen en toekenningen lopen altijd via de gemeente en zijn afhankelijk van de ruimte en prioriteiten die in een gemeente gesteld worden.

  • © 2024 Tijd voor Toekomst - Alle rechten voorbehouden

Design en realisatie door Frissekom