Groningen – SPT

In SPT verband wordt vanuit vier basisscholen (KDS Bisschop Bekkers, CBS de Wegwijzer, OBS Pendinghe en SBO de Bekenkampschool) een integraal naschools programma ontworpen en uitgevoerd door verschillende aanbieders. Op die manier kunnen alle kinderen in deze wijken profiteren van een verlengde schooldag. De onderwijsverlenging zal enerzijds een doorgaande leerlijn omvatten om onderwijsachterstanden te verminderen en anderzijds de talentontwikkeling van de kinderen bevorderen. Hierbij werken de vier basisscholen samen met ouders, wijkbewoners en andere bij het sociale domein betrokken partijen, zoals het Wijteam/ het jeugdteam, kinderopvang, JGZ, buurt- en speeltuinvereniging, ondernemers etc.

Contactpersoon: Mirjam Pepplinkhuizen, m.pepplinkhuizen@b-bekkers.nl

 

  • © 2024 Tijd voor Toekomst - Alle rechten voorbehouden

Design en realisatie door Frissekom