Het ‘Ontdeklab’ het Karrepad: leer en probeer nu, wat je later wilt worden

Leer en probeer nu, wat je later wilt worden. Dat is het idee achter het ‘Ontdeklab’ van Openbare Dalton Basisschool het Karrepad in de Korrewegwijk. 

“Het Ontdeklab is een speciaal ingericht lokaal met de mooiste technische snufjes. Het helpt de kinderen van de school om hun talenten te ontdekken”, vertelt directeur Alinda Koerts bij de opening van het Ontdeklab. “Talenten waarvan je misschien nu nog niet weet, dat je ze hebt. Talenten die je later over twintig jaar kunt gebruiken om te zijn wie je wilt en te worden wat je wilt.”

Robot maken
“In het Ontdeklab kunnen kinderen bijvoorbeeld leren om een drone te besturen, een robot te maken of hoe een 3D-printer werkt.”

Videobellen
Wijkwethouder Carine Bloemhoff vindt het Ontdeklab fantastisch. “Vroeger toen ik zo oud was als kinderen uit groep 8 nu, zag ik soms ook nieuwe dingen die tegenwoordig heel gewoon zijn. Videobellen bijvoorbeeld. Dat zag je alleen in James Bond films, nu is het voor kinderen heel normaal om te doen. Het Ontdeklab is daarom heel belangrijk. Want techniek leer je niet pas op het voortgezet onderwijs, techniek leer je nu al.”

Verlengde schooldag
Het Ontdeklab van het Karrepad is onderdeel van de proef voor een verlengde schooldag. Zes scholen in de noordelijke stadswijken van Groningen zijn hier dit najaar mee begonnen. Met de verlengde schooldag krijgen kinderen in het basisonderwijs meer tijd naast taal en rekenen voor bijvoorbeeld bewegen, gezonde voeding, cultuur, techniek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is een van de maatregelen om onderwijsachterstanden tegen te gaan en de kansen van kinderen te vergroten.

  • © 2024 Tijd voor Toekomst - Alle rechten voorbehouden

Design en realisatie door Frissekom