Westerkwartier – Kickstart

Westerkwartier is dit jaar gestart met het Programma Kickstart Westerkwartier. KICK staat voor Kansrijk, Innovatief, Creatief en Krachtig. Met dit programma wil men de kansengelijkheid van kinderen in het Westerkwartier vergroten. Ze zetten daarbij in op gezondheid (zowel fysiek als psychisch, meer gezonde jaren), werk en inkomen/armoedebestrijding en ontwikkeling/educatie.

Het programma bestaat uit drie themalijnen, die elkaar raken, overlappen en onderling versterken. EenĀ themalijn is Tijd voor Toekomst.

In Westerkwartier zijn 4 schoolbesturen actief, met in totaal 40 scholen voor primair onderwijs. Inmiddels is met alle besturen en met meerdere scholen/directeuren gesproken. Men is enthousiast voor Tijd voor Toekomst. Westerkwartier sluit aan bij wat scholen inmiddels oppakken in het kader van de NPO-gelden (gemeentelijk deel), waarop veel scholen in het Westerkwartier inmiddels aanspraak hebben gemaakt.

Schoolbesturen/scholen in Westerkwartier willen optrekken in coalities van scholen en kinderopvang. Zo kunnen meer scholen met Tijd voor Toekomst starten. Met de diverse scholen (coalities) worden in het najaar van 2022 vervolgstappen gemaakt.

Bij veel scholen zijn al tal van activiteiten gestart, die passen in het concept van verrijkte schooldag. Dat geeft de kans om daar op voort te borduren.

  • Copyright 2022, Tijd voor Toekomst - Alle rechten voorbehouden

Design en realisatie door Frissekom